Zarząd Powiatu

Krystyna KosmalaStarosta Krystyna Kosmala jest członkiem Inicjatywy Obywatelskiej. Urodziła się i mieszka w Tąpkowicach w gminie Ożarowice. Jest absolwentką dwóch krakowskich uczelni. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, natomiast studia inżynierskie na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczej. Od prawie 30 lat jest związana zawodowo z administracją publiczną – jako pracownik Urzędu Gminy Ożarowice (Sekretarz Gminy), członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego, a ostatnio Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Gospodarowania Majątkiem Gminy Tarnowskie Góry. Przez dwie kadencje była radną Gminy Ożarowice (1990-1998). Dodatkowo w latach 1990-1994 była delegatem Gminy Ożarowice do Sejmiku Województwa Katowickiego. Od czterech kadencji jest radną Powiatu Tarnogórskiego.
Wicestarosta Sebastian Nowak

Stanisław TorbusEtatowy członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Stanisław Torbus. To jego trzecia kadencja w Radzie Powiatu Tarnogórskiego. Ma wyższe wykształcenie. Jest politologiem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Założyciel i prezes Stowarzyszenia „Góry Kultury” oraz członek Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki. Menadżer licznych projektów o charakterze społeczno-artystycznym, takich jak "Tarnogórzanie dla pamięci", konkurs kapel młodzieżowych "Gwarock", Dzień Kultury Ulicznej, Kolaż Kultur, festiwale Muzyka na Plan i O Zgrozo. Inicjator akcji sprzątania cmentarza żydowskiego, akcji społecznej „Masz głos, masz wybór”, świątecznej Akcji Charytatywnej, koncertu charytatywnego dla Haiti.

Krzysztof ŁozińskiEtatowy członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Krzysztof Łoziński należy do Inicjatywy Obywatelskiej. Urodził się i mieszka w Tarnowskich Górach. Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studia licencjackie na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (kierunek: zarządzanie i marketing, zarządzanie administracją państwową i samorządową). Był współzałożycielem oraz wieloletnim członkiem Rady Dzielnicy Śródmieście - Centrum w Tarnowskich Górach. Od 2002 był Radnym Miasta Tarnowskie Góry, a w kadencji 2002-2006 - zastępcą Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. W Radzie Powiatu Tarnogórskiego zasiada drugą kadencję.

Nietatowy członek Zarządu Powiatu Tarnogórskiego Adam Morawiec

Przyjmowanie klientów w sprawach skarg i wniosków przez:

  • Starostę Tarnogórskiego i Wicestarostę po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie Starosty i Wicestarosty; tel. 32 381 37 11
  • Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie Członków Zarządu; tel. 32 381 37 22

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen