Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Wykłady psychologów i specjalistów, występy artystyczne, wystawy rękodzieła i fotografii, pokaz udzielania pierwszej pomocy i sprzętu ratunkowego, prezentacja umiejętności i zadań psa przewodnika, przedstawienie zasad posługiwania się pismem Braille’a to tylko niektóre z atrakcji, jakie towarzyszyć będą Powiatowemu Forum Organizacji Pozarządowych. Forum odbędzie się w sobotę 21 września w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, ul. Parkowa 1.

Protokół obrad

Protokół obrad Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 16 lipca 2013 roku dostępny jest w załączniku.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 16 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się kolejne spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas którego omówiono organizację Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.

Protokół obrad

Protokół obrad Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 25 kwietnia 2013 roku dostępny jest w załączniku.

Rada pożytku i jej plany

25 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na którym Starosta Lucyna Ekkert podziękowała powołanym przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach członkom Rady działającej w latach 2011-2013 za rzetelną pracę, poświęcenie w działalności na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych z terenu powiatu oraz pogratulowała członkom Rady powołanej na lata 2013-2015 życząc owocnej pracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkanie Powiatowej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego

11 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach odbyło się pierwsze posiedzenie członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach, powołanej na lata 2013-2015.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

5 marca br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przeprowadzono, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku, wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na kadencję 2013 - 2015. Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgłosili 33 kandydatów. W wyborach wzięło udział 21 delegatów organizacji pozarządowych.

Członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach zostali:

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 37/177/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 kwietnia 2011 roku na lata 2011-2013. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków ww. Rady na lata 2013-2015.

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Kończy się kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (PRDPP) powołanej Uchwałą nr 37/177/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 kwietnia 2011 roku na lata 2011-2013. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym wybrani zostaną kandydaci na członków ww. Rady na lata 2013-2015.

Powołanie i skład PRPP

Uchwałą nr 37/177/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach powołał członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach w składzie:

1. Andrzej Fiała – przedstawiciel Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
2. Grzegorz Waloszczyk – przedstawiciel Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
3. Aleksandra Król-Skowron – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
4. Marian Szukalski – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
5. Aniela Jany – przedstawiciel organizacji pozarządowych


kolejka

zima

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen