Inwestycje i projekty

Skrzyżowanie z Unii

W latach 2009 – 2010 Powiat Tarnogórski pozyskał ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 środki na budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulic Gliwickiej i Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach
Nazwa projektu : Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej - Wyszyńskiego - Legionów w Tarnowskich Górach
Wartość projektu ogółem : 1 252 825,61 zł
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 - 85% wartości inwestycji.

Ładniej, cieplej i bezpieczniej

142 nowe, szczelne, estetyczne plastikowe okna zostały zamontowane w segmencie „C” Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach, prowadzonym przez Powiat Tarnogórski. Jakość wykonanych prac sprawdzili 9 lipca starosta Józef Burdziak, wicestarosta Marian Szukalski, członek zarządu Andrzej Elwart oraz przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem. Po budynku i jego otoczeniu oprowadziła ich Izabela Szeliga, dyrektor DPS „Przyjaźń”.

Efektywna Administracja Samorządowa

Powiat Tarnogórski wraz z 5 gminami - Kaletami, Miasteczkiem Śląskim, Krupskim Młynem, Ożarowicami i Tworogiem zakończył realizację projektu pn. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Projekt był realizowany w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

"Mam zawód - mam pracę w regionie"

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 10 września do 19 października 2012 r. zostanie przeprowadzony nabór uczestników do projektu systemowego zatytułowanego ,,Mam zawód – mam pracę w regionie”, realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Wizytacja w remontowanym pałacu

Starosta Lucyna Ekkert wizytowała w czwartek 22 sierpnia remontowany Pałac w Nakle Śląskim. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Magdalena Lachowska, Michał Pogoda – kierownik budowy, wykonawca prac restauratorskich - Aleksander Harkawy, przedstawiciel inspektora nadzoru inwestorskiego: Pro-Inwest K-ce – Andrzej Dobrowolski oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego.

Przebudowa skrzyżowania ulic Opolskiej i Wyspiańskiego

Trwa przebudowa skrzyżowania ulic Opolskiej i Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach. Wykonawcą zadania jest firma Larix. Warta 2 mln 128 tys. zł brutto inwestycja prowadzona będzie w lipcu i sierpniu. W związku z prowadzonymi robotami nastąpi zmiana organizacji ruchu.

LAPTOPY DLA UCZNIÓW

55 laptopów wraz z mobilnym dostępem do internetu zakupiono dla uczniów w ramach realizowanego przez Starostwo Powiatowe projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - internet w domu i w szkole”. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najzdolniejszej młodzieży, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego, która z powodu trudności materialnych nie posiada dostępu do Internetu. Laptopy wręczono uczniom 11 października 2011 roku w Starostwie Powiatowym.

Nowoczesna szkoła dla niepełnosprawnej młodzieży

Dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą „Remont budynku internatu, kuchni i stołówki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach”.

Internet w domu i w szkole

Nabór wniosków do projektu „Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu – Internet w domu i w szkole” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został wydłużony do 17 grudnia 2010r.

Projekt zakłada objęcie wsparciem uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna powoduje ich wykluczenie cyfrowe. 50 uczniów otrzyma laptopa wraz z oprogramowaniem i dostępem do bezprzewodowego Internetu, a dwie szkoły zostaną wyposażone w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.

Wybory samorzadowe
budzet partycypacyjny
pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen