Organizacje pozarządowe

Inicjatywy obywatelskie dla środowiska

Nowy program NFOŚiGW skierowany jest do wszystkich, którzy mają pomysły na rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, a także często wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne – np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe fundacje.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Uchwała nr LXI/555/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bezpieczne dane w NGO

W związku z realizacją zadania publicznego „Silne organizacje pozarządowe: Zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich” przez Fundację Instytut Rozwoju „Infinitas” serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, który zakłada przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia pod nazwą BEZPIECZNE DANE W NGO
Projekt Bezpieczne dane w NGO został stworzony po to, by poszerzyć wiedzę organizacji pozarządowych na temat tego jak chronić dane osobowe.

Konkurs MSiT z zakresu turystyki na rok 2015

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2015 i zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa 24 listopada 2014 roku.
Pełna informacja: http://www.msport.gov.pl/dofinansowanie-zadan/otwarty-konkurs-ofert-na-r...

"Polska pomoc rozwojowa 2015"

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs: „Polska pomoc rozwojowa 2015”, którego celem jest realizacja działań rozwojowych, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2015", odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów oraz celów działań objętych ww. dokumentem, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne.

Zasady przyznawania dofinansowania projektów:

II Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Tegoroczne forum składało się z wielu wydarzeń, w tym dni otwarte w stowarzyszeniach, warsztaty dla wolontariuszy, pokaz sprzętu spadochronowego i paralotniowego, bezpłatne badania okulistyczne w kierunku rozwoju zaćmy i AMD, bezpłatne kursy pierwszej pomocy, otwarcie Spółdzielni Socjalnej „Familia” oraz wiele innych ciekawych przedsięwzięć.

Powiatowe forum organizacji pozarządowych

Starosta Tarnogórski oraz Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w drugiej edycji Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych. Uroczyste otwarcie wydarzenia odbyło się 22 września i połączone było z otwarciem Spółdzielni Socjalnej "Familia" mieszczącej się przy ulicy Zamkowej 8 w Tarnowskich Górach. Spółdzielnia Socjalna „Familia”, stanowiąca podmiot ekonomii społecznej, zatrudnia 6 osób, w tym kilka osób niepełnosprawnych. Spółdzielnia posiada dwa lokale - na parterze znajduje się kawiarenka, gdzie można rozkoszować się smakiem pysznej kawy.

Konkurs Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił nowe konkursy na realizację zadań publicznych dotyczących bezpieczeństwa w sieci, dostępności stron www i wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Szczegółowe informacje: https://mac.gov.pl/aktualnosci/kolejne-konkursy-dla-organizacji-pozarzad...

Konkurs "Zwyczajnie Aktywni"

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kompleksowego planu działań, których celem będzie zwiększenie prawdopodobieństwa utrzymania przez chorych dotychczasowej aktywności zawodowej lub powrót do niej i jej ewentualny rozwój. Dokładny opis zadania oraz warunków koniecznych od spełnienia, aby przystąpić do konkursu, jest opisany w Regulaminie Konkursu.
Więcej na stronie konkursu: http://zwyczajnieaktywni.pl/konkurs/

Konkurs Fundacji im. Roberta Schumana

Fundacja im. Roberta Schumana organizuje konkurs na mini-granty przeznaczone na upamiętnienie dwóch rocznic : stulecie wybuchu I Wojny Światowej i dwudziestopięciolecie upadku Muru Berlińskiego.

Jakie dofinansowanie można uzyskać, dla kogo przeznaczony jest konkurs? http://schuman.pl/pl/mini-granty-schumana

Wybory samorzadowe

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen