Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż działki gruntu położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców

Ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców (jednostka ewidencyjna: Świerklaniec, obręb: Nakło Śląskie, karta mapy: 2), obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 346/8 o powierzchni 0,1717 ha, oznaczoną w całości jako B – tereny mieszkaniowe, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00058530/4.

Ogłoszenie o szóstym przetargu na sprzedaż działek gruntu położonych w Łubiu przy ul. Długiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza szósty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:

1.Działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201m2, oznaczoną w części 3 072m2 jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;

Pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tąpkowicach w ul. Kościelnej, Kapryśnej, Prywatnej, Moniuszki, Skargi, Wesołej, Sawickiej, Prusa, Matejki, Krasickiego, Zwycięstwa, Chrobrego, Kopernika, Sienkiewicza.

Starosta Tarnogórski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ożarowice z siedzibą przy
ul. Dworcowej 15 z dnia 06 lipca 2016r., wydano decyzję administracyjną nr 1415/16 udzielającą pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tąpkowicach przy ul. Kościelnej, Kapryśnej, Prywatnej, Moniuszki, Skargi, Wesołej, Sawickiej, Prusa, Matejki, Krasickiego, Zwycięstwa, Chrobrego, Kopernika, Sienkiewicza. Więcej na stronach BIP

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w Kaletach przy ulicy Dworcowej 2 oznaczoną jako działki o numerach 352/97 i 353/97 obręb Kalety. Przedmiotem sprzedaży jest udział Skarbu Państwa wynoszący 10/80 części w prawie własności ww. nieruchomości.

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, obejmującej lokal mieszkalny nr 6 położony w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a, stanowiący własność Powiatu Tarnogórskiego.
Dokument został opublikowany w formacie pdf i stanowi załącznik do niniejszej treści.
Dokument utworzono: Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, na okres od 13 września 2016 roku do 4 października 2016 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do zbycia – wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A., położonej w Tarnowskich Górach przy ul.

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach. Szczegóły w uchwale Zarządu Powiatu Tarnogórskiego zamieszczonej w załączeniu.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach. Szczegóły w uchwale Zarządu Powiatu Tarnogórskiego zamieszczonej w załączeniu.

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej na terenie gminy Tworóg oznaczonej jako działki o numerach 311/14, 529/14 obręb Wojska

Ogłoszenie o piątym przetargu na sprzedaż dwóch działek gruntu położonych w Łubiu przy ul. Długiej

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza piąty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Łubiu przy ul. Długiej, dla których w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00062869/0, obejmujących:

1.Działkę gruntu nr 428/96 o powierzchni 3 201m2, oznaczoną w części 3 072m2 jako Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz części 129 m2 jako Bi – inne tereny zabudowane;


na sprzedaz
kolejka
kolejka

BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen