Konsultacje społeczne

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015

Konsultacje projektu uchwały

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowskich Górach.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Tarnowskich Górach.

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Protokół z przeprowadzonych konsultacji Uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Protokół z przeprowadzonych konsultacji uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/462/2013 w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie zmiany statutu.

W dniach 20 – 23 maja 2014 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego. Więcej informacji w załącznikach.


pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen