Złóż wniosek o stypendium!

Obraz główny

Do 15 października 2018 roku w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach(ul. Karłuszowiec 5, parter, pokój nr 1) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium dla studentów.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8 oraz musi on szczycić się osiągnięciami w pracy naukowo-badawczej, działalności artystycznej, sportowej lub społecznej. Stypendium nie może otrzymać osoba, która powtarza rok studiów, przebywa na urlopie (z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych) lub ukończyła studia.

Warunki uzyskania stypendium dla studentów określa uchwała nr XLIII/357/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku.

Szczegółowe zasady i warunki, jakie musi spełniać stypendysta oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach.

ZałącznikWielkość
WNIOSEK_-_druk_dla_studentow.doc41 KB
oswiadczenie_rodo.docx16.8 KB
uchwala_Rady_Powiatu_n.pdf338.6 KB

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen