I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej

Obraz główny

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
ul. Opolska 28,
42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32 285 28 45
http:// www.sempa.pl
e-mail: sekretariat@sempa.pl

Film promocyjny szkoły

Rys historyczny

I LO im. S. Sempołowskiej jest najstarszą szkołą działającą w Powiecie Tarnogórskim. Początki tarnogórskiej szkoły średniej dla dziewcząt sięgają drugiej połowy XIX wieku. Zalążkiem szkoły była, założona przez Marie Stahn w 1860r., Wyższa Szkoła Symultanna dla dziewcząt bez pensjonatu. Była to szkoła prywatna, której celem było kształcenie młodzieży żeńskiej. W 1902 r. w 8 klasach uczyło się 200 dziewczyn. W dorosłym życiu najczęściej służyły jako guwernantki dzieci szlacheckich. Na jej bazie w roku szkolnym 1907/1908 utworzona została Miejska Szkoła Żeńska, która realizowała program gimnazjów realnych. Nowy rozdział dziejów naszego liceum rozpoczął się po wejściu Tarnowskich Gór w skład niepodległego państwa polskiego. W rejestrze polskiego szkolnictwa średniego pod numerem 876 widnieje zapis informujący o istnieniu Wyższej Szkoły Żeńskiej im. Szymona Konarskiego w Tarnowskich Górach. W nowej szkole nauki pobierały uczennice z całego Górnego Śląska. W roku szkolnym 1925/26 siedzibę szkoły przeniesiono na ulicę Lubliniecką (dziś Opolska 28). Wraz z pozyskaniem nowego gmachu zmieniła się nazwa – Miejskie Gimnazjum Żeńskie w Tarnowskich Górach. W tym czasie naukę w szkole pobierało 137 uczennic, a grono pedagogiczne liczyło 8 osób. W 1927r. nadano szkole nową nazwę: Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. króla Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach. Wraz ze zmianą nazwy rozpoczęto rozbudowę budynku po to, aby baza materialna nie stanowiła bariery w dalszym rozwoju szkoły. Po zakończeniu II wojny światowej, już w lutym 1945 ogłoszono zapisy do gimnazjum żeńskiego, na które odpowiedziało kilkaset dziewczyn. Szkoła nasza była jedną z pierwszych, które wznowiły działalność na śląsku. W tym samym roku władze oświatowe nadały szkole stopień licealny. Od 1 września 1964 r. szkoła funkcjonowała pod aktualną nazwą jako I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach. Zmiana nazwy wiązała się z nadaniem jej koedukacyjnego charakteru. Od tego momentu do dzisiaj kolejne pokolenia nauczycieli kształcą i wychowują uczniów w duchu poszanowania bogatej tradycji i historii szkoły.

Baza dydaktyczna:

• pracownię komputerową z 15 stanowiskami dla uczniów
• pracownię multimedialną
• salę gimnastyczną
• salę rekreacyjną do tenisa stołowego
• siłownię
• kawiarenkę szkolną „Fokus”
• bibliotekę szkolną
• 4 pracownie wyposażone w tablicę interaktywną
• 13 pracowni z projektorami multimedialnymi
• centrum multimedialne
• Wi-fi na terenie całej szkoły

Udział w programach:

• Młodzi głosują
• Młodzi obywatele
• „Ułatwiamy dostęp do wymiaru sprawiedliwości” - program realizowany ze środków EFS przez Ministerstwo Sprawiedliwości i zainteresowane szkoły
• Lekcje z ZUS
• Europejski Kodeks Walki z Rakiem
• EduCafe
• IT Szkoła

Współpraca z instytucjami:

• Starostwo Powiatowe
• Urząd Miasta Tarnowskie Góry
• Powiatowa Komenda Policji w Tarnowskich Górach
• Państwowa Straż Pożarna
• Powiatowy Urząd Pracy
• Powiatowa Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
• Rodzina Katyńska w Tarnowskich Górach
• Muzeum w Tarnowskich Górach
• Muzeum Śląskie w Katowicach
• Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
• Świetlica „Anioła Stróża” dla dzieci przy parafii Matki Boskiej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach
• Zarząd Rejonowy PCK w Bytomiu
• Instytut Pamięci Narodowej
• Centrum Edukacji Obywatelskiej
• Amnesty International
• Politechnika Śląska
• Uniwersytet Śląski
• Wyższa Śląska Szkoła Zarządzania w Katowicach
• Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
• Państwowy Instytut Geologiczny w Sosnowcu
• Pałac Młodzieży w Katowicach
• Polskie Towarzystwo Geograficzne
• Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego
• Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej
• Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Europe Direct w Katowicach
• Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
• Instytucja filmowa Silesia- Katowice
• Teatr Korez
• Narodowa Orkiestra Polskiego Radia
• Międzynarodowe Centrum Edukacji Teatralnej w Krakowie
• Inne szkoły Powiatu Tarnogórskiego

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie szkoły:

• Szkolny Klub Europejski
• Szkolne Koło PCK
• Powiatowa Reprezentacja Młodzieży
• Tarnogórskie Towarzystwo Edukacyjne
• Klub globtrotera

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkołę:

• przedmiotowe
• językowe
• sportowe
• artystyczne
• gazetki szkolne

Ilość uczniów w roku szkolnym 2017/2018 – 489
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 – 41

Szkoła zatrudnia:
• pedagoga
• pielęgniarkę

Osiągnięcia szkoły w latach 2014 – 2017:

Każdego roku uczniowie naszej szkoły otrzymują Stypendia Prezesa Rady Ministrów, Starosty Tarnogórskiego, a także nagrody TTE w kategoriach wybitny uczeń, artysta lub sportowiec, samarytanin. Absolwent z najwyższą średnią otrzymuje nagrodę Primus Inter Pares.

 Laureaci:
• Olimpiady Języka Francuskiego,
• Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Sejmie Wielkim i Konstytucji 3 maja,
• ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Meridian”,
• Konkursu Wiedzy o UE,
• III Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Polskie więźniarki w Ravensbrück”.
 Finaliści:
• Olimpiady Języka Angielskiego,
• Śląskiego Konkursu Matematycznego,
• Regionalnego konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania Głowy”,
• ogólnopolskiego konkursu: "Historia i kultura Żydów w Polsce",
• Wojewódzkiego Konkursu "Henryk Sławik - ocalić od zapomnienia",
• XVII Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej 2017.
 Wyróżnienia:
• w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w III Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych w Łomży,
• 2 stopnia w X Ogólnopolskim Konkursie Fizyczno-Fotograficznym,
• w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”,
• w polsko-ukraińskim konkursie matematycznym „Lwiątko” 2017,
• w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Piórem malowane” w kategorii proza 2017.
 I miejsce:
• w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
• w kategorii praca artystyczna w Wojewódzkim Konkursie "Solidarność na Górnym Śląsku",
• w „Konkursie Wiedzy o Sejmie RP” pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu pani Małgorzaty Kidawy – Błońskiej,
• w konkursie organizowanym przez Hospicjum Królowej Polski w Tarnowskich Górach z okazji 20-lecia instytucji 2017,
• w IV edycji konkursu na recenzję książkową posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dr. Tomasza Głogowskiego 2017.
 II miejsce:
• w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Potęga Prasy”,
• w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia i Rzecznika Praw Obywatelskich na esej o najważniejszych prawach człowieka 2017,
• konkurs literacki ”Opowiadania tarnogórskie 2017”,
• w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ratowanie zabytków naszej małej ojczyzny” 2017.
 III miejsce:
• w XIX Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych FORUM PISMAKÓW 2014 dla redakcji „Rabarbaru”,
• w VIII Wojewódzki Przegląd Pism Uczniowskich "SZPALTA 2014",
• w ogólnopolskim konkursie na gazetkę szkolną o Henryku Mosingu dla „Rabarbaru” 2017
• w etapie wojewódzkim Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” 2017.

 Inne nagrody i wyróżnienia:
• Nagroda w Regionalnym Konkursie Filmowym dla Młodzieży „Video, ergo sum w Częstochowie,
• Uzyskanie maksymalnej ilości punktów na klasówce on-line w II edycji konkursu e learningowego zorganizowanego przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego w projekcie „Rekiny Przedsiębiorczości”,
• Finał Krajowy Licealiady w Tenisie Stołowym,
• Tenis Stołowy – I miejsce chłopców w zawodach wojewódzkich,
• Grand Prix Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Ciechocińskie impresje artystyczne” 2017.
 Zawody sportowe 2017:
• II miejsce w Licealjadzie Rejonowej w piłce ręcznej juniorek
• II miejsce w Licealjadzie Rejonowej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej juniorek
• II miejsce w Licealjadzie Powiatowej w koszykówce juniorów
• II miejsce w Licealjadzie Powiatowej w siatkówce plażowej juniorów
• II miejsce w Biegu Sedlaczka Sedlaczka kategorii juniorów
• III miejsce w Licealjadzie Powiatowej w piłce siatkowej juniorów
• III miejsce w Licealjadzie Powiatowej w tenisie stołowym juniorek
• III miejsce w Licealjadzie Rejonowej w sztafetowych biegach przełajowych juniorek
• IV miejsce w Licealjadzie Wojewódzkiej w piłce siatkowej juniorek
• VIII miejsce w Licealjadzie Wojewódzkiej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej juniorów
Jubileusze i uroczystości szkolne:
• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
• Ślubowanie uczniów klas pierwszych
• Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
• Jasełka bożonarodzeniowe
• Jarmark Świąteczny
• Festiwale Nauki z „Piknikiem Naukowym”
• Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Szkoła przyznaje nagrody:
• Primus Inter Pares
• Wnioskuje o stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Starosty oraz „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
• Wnioskuje o nagrodę fundowaną przez TTE dla wyróżniających się uczniów w kategoriach wybitny uczeń, artysta lub sportowiec, samarytanin

Dokumenty wymagane do rekrutacji – rekrutacja elektroniczna:

• Prawidłowo wypełnione podanie o przyjęcie do liceum (wydruk z programu do rekrutacji elektronicznej).
• Zaświadczenie lekarskie wraz z kartą szczepień ochronnych.
• Potwierdzona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum.
• Kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
• Kopie dokumentów dające pierwszeństwo przyjęcia do szkoły w przypadku uzyskania wyników równorzędnych przez kilka osób, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16.03.2017.
• Trzy zdjęcia o wymiarach 33 x 42 mmm opisane z tyłu (imiona, nazwisko, data urodzenia, adres).
• Dokumenty potwierdzające dodatkowe preferencje rekrutacyjne zawarte w art.150 ust.2 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14.12.2016 r. (szczegółowe informacje znajdują się na stronie szkoły, w zakładce kandydat).

Termin składania dokumentów - wg regulaminu naboru ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Wybory samorzadowe
budzet partycypacyjny
pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen