Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II

Obraz główny

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 14
tel./fax.: 32 719 11 58
http://www.zstu.tg.edu.pl
e-mail: sekretariat@zstu.tg.edu.pl

Film promocyjny szkoły

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

VI Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 12
Branżowa Szkoła I stopnia nr 10

Rys historyczny

Szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1967 roku jako przyzakładowa szkoła kolejowa. Następnie wybudowano technikum kolejowe. 17 września 1969r. przekazano do eksploatacji budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowanym przyległym terenem. Wybudowanie warsztatów szkolnych zaplanowano na lata 1971-1972 w ramach inwestycji kolejowych. Szkoła ściśle współpracowała z Jednostką Wojskową Wojsk Kolejowych nr 4117, która ufundowała szkole sztandar. W latach 1959-1969 była to wyłącznie szkoła zawodowa. 19 lipca 1969r. zaczęło działać w szkole "Technikum Kolejowe dla Pracujących". W 1981 roku powstało Dzienne Technikum Kolejowe. W 2000 roku szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną dostosowując ją do potrzeb środowiska otwierając VI Liceum Ogólnokształcące. Liceum to skupia młodzież o zainteresowaniach służbami mundurowymi: wojskiem, policją, pożarnictwem. W 2002 roku szkoła zmieniła nazwę na "Zespół Szkół Techniczno-Usługowych". 16 października 2006 r. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych przyjął imię Jana Pawła II.

Baza dydaktyczna

• dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
• centrum multimedialne
• pracownia elektryczna
• pracownia elektroniczna
• pracownia transportu kolejowego, logistyki
• pracownia urządzeń sterowania ruchem kolejowym
• pracownia telekomunikacji
• biblioteka z bogatym i skomputeryzowanym księgozbiorem oraz czytelnia wyposażona w sprzęt audio-video-dvd
• estetyczne i dobrze wyposażone w pomoce naukowe sale przedmiotowe: języków obcych
• matematyczna, biologiczna- ZIELONA PRACOWNIA, geograficzna, fizyczna, języka polskiego
• sala gimnastyczna
• sala tenisa stołowego
• nowoczesne boisko „Orlik”
• sala „aikido”
• gabinet pielęgniarki

Pilotażowy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach został zakwalifikowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej do realizacji w latach 2017/18 i 2018/19 pilotażowego projektu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH. Ministerstwo Obrony Narodowej zakwalifikowało do realizacji tego projektu 53 szkoły w skali kraju, w tym 3 szkoły z województwa śląskiego.

Cele dydaktyczne tego programu to:
• kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży, szacunek do symboli narodowych, historii i dziedzictwa kulturowego Polski,
• zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz przygotowanie do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej,
• podnoszenie sprawności fizycznej oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Realizacja programu ukierunkowana jest na:
• promocję obronności kraju i Sił Zbrojnych RP,
• wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP,
• upowszechnianie wiedzy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych, w szczególności umiejętność racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń naturalnych, cywilnych i militarnych,
• przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych.

Absolwenci klasy wojskowej będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli absolutne pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby, pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych, będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

W ramach realizowanego Programu szkoła otrzymała na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 46 770 zł. Środki przeznaczono na zakup pakietów wyposażenia dla uczniów klas mundurowych oraz indywidualne pakiety wyposażenia ucznia. Możliwość prowadzenia szkolenia wojskowego z zastosowaniem autentycznego sprzętu takiego jak: karabinki rozbierane systemu AKMS, repliki ASG z magazynkami w systemie AK, przybory do walki wręcz, radiotelefony, komplety pomocy przedmedycznej, nosze medyczne, kamizelki taktyczne znacząco wpływa na zaangażowanie uczniów i uzyskanie przez nich wysokiego stopnia wyszkolenia wojskowego.

Udział w programach

• projekt „Erasmus+”
• projekt „Kompetentni w Europie „ – Mobilność kadry edukacji szkolnej
• program ”ARS – czyli jak dbać o miłość” - program z zakresu profilaktyki uzależnień
• Ogólnopolski Głos Profilaktyki w ramach programu „Profilaktyka a Ty”
• projekt "Comenius Asystentura" w ramach projektu unijnego "Uczenie się przez całe życie"
• program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
• udział w programie „Mam zawód - mam pracę w regionie”
• program edukacji regionalnej „Moja mała ojczyzna”
• program profilaktyczny „Szkoła bez przemocy”
• program profilaktyczno-wychowawczy „Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole”
• program edukacyjny „Powiatowa Reprezentacja Młodzieży”
• program „Ekologiczne okno”
• udział w akcji "Klubu Obrońców Planety"
• udział w programie „Zbieraj makulaturę - ratuj konie!”
• podpisanie porozumienia o współpracy z Zakładem Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach
• podpisanie porozumienia o współpracy z Zakładami Aparatury Chemicznej „Chemet” S.A.
• udział w akcjach PCK i zorganizowanie wyjazdów do Domu Dziecka w Stolarzowicach

Współpraca z innymi instytucjami

• Ministerstwo Obrony Narodowej
• 5 Tarnogórski Pułk Chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego
• Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
• Fundacja Były Żołnierzy o Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”
• Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach
• Zakład Przewozów Towarowych PKP – CARGO S.A. w Katowicach
• Zakład Linii Kolejowych PKP – Polskie Linie Kolejowe S.A. w Tarnowskich Górach
• Zakłady Aparatury Chemicznej „Chemet” S.A.
• Politechnika Śląska w Gliwicach
• Uniwersytet Opolski
• Uniwersytet Śląski w Katowicach
• Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
• Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
• Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
• Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach
• Tarnogórskie Centrum Kultury
• Powiatowa Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
• Fundacja imienia Roberta Schumanna, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
• Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
• Dom Współpracy Polsko- Niemieckiej
• Klub sportowy „Gwarek”
• Stowarzyszenie „Serdeczni”
• Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
• Dom Dziecka w Stolarzowicach
• Powiatowa Reprezentacja Młodzieży przy Starostwie Powiatowym
• Tarnogórski Ośrodek Terapii i Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – TOTU
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Misja Charytatywna Ziemi Tarnogórskiej INTEGRACJA
• Sąd – Wydział III Rodzinny
• Kuratorzy Sądowi D/N
• Wojewódzki Punkt Konsultacyjny do Spraw Narkomanii
• Muzeum w Tarnowskich Górach
• Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowskich Górach
• Schronisko dla zwierząt „Cichy kąt”
• Fundacja „Szturman”

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie Szkoły

• Szkolny Klub Europejski
• Koło wojskowe
• SK LOP
• SK PCK
• SKS – piłka ręczna, piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka
• Koło taneczne
• Koło szachowe

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Szkołę

• zajęcia pozalekcyjne z wszystkich przedmiotów
• zajęcia wyrównawcze, konsultacje maturalne

Ilość uczniów w roku szkolnym 2017/2018 – 320
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 – 40

Szkoła zatrudnia
• Pedagoga
• Pielęgniarkę

Osiągnięcia szkoły w latach 2014 – 2017

• I miejsce w VIII Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Klas Mundurowych - (kwiecień 2017)
• I miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Nożnej Juniorek – 2017
• II miejsce w Rejonowym Turnieju w Piłce Nożnej Juniorek – 2017
• II miejsce w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Siatkowej Juniorek - 2017
• II miejsce za najciekawsze stoisko promujące szkołę podczas VI Tarnogórskiego Forum Oświatowego
• I miejsce w Tarnogórskim Biegu Sedlaczka – indywidualnie i grupowo
• laureat w konkursie organizowanym przez Biuro Poselskie dra Marka Migalskiego w ramach II Europejskiego Kongresu Praw Człowieka
• Wyróżnienie w konkursie fotograficznym organizowanym przez Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
• I miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Ziemia i Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej
• udział w II etapie Olimpiady Policyjnej
• Wyróżnienie w konkursie matematycznym Kangur
• I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Konstytucji - „Znam konstytucję”
• V miejsce w piłce siatkowej
• II miejsce w mistrzostwach powiatu w tenisie dziewcząt i chłopców (indywidualnie)
• V miejsce w mistrzostwach powiatu w tenisie dziewcząt i chłopców (grupowo)
• I miejsce w IV Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Klas Mundurowych
• I miejsce w konkursie „Marszobieg na orientację” w II Ogólnopolskiej edycji Turnieju Klas o Profilu Mundurowym
• III miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej
• IV miejsce w Powiatowej Lidze Siatkówki Juniorów
• udział w II etapie Olimpiady Logistycznej w Gliwicach
• III miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Ręcznej
• III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Piłce Plażowej
• I miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym poradnika ekologicznego „EKO i my” pt. „Malowane niebo”
• I miejsce w ogólnopolskim konkursie recyklingowym „Jak ocalić świat” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Ziemia i My” - Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej
• I miejsce indywidualnie i I miejsce zespołowo w Powiatowym i Rejonowym Turnieju w Tenisie Stołowym Chłopców oraz IV miejsce w Wojewódzkim Turnieju w Tenisie Stołowym juniorów 2014
• I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Klas Mundurowych – od 6 lat jesteśmy organizatorami tegoż turnieju na kompleksie boisk – Moje Boisko ORLIK 2012
• wyróżnienie w konkursie poetyckim „Moje najpiękniejsze miejsce w przyrodzie” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Ziemia i My” - Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej
• III miejsce w Powiatowej Licealiadzie Piłki Ręcznej Juniorek
• I miejsce w Rejonowej Licealiadzie Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Chłopców
• I miejsce w IV Powiatowej Licealiadzie Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Juniorów
• I miejsce w konkursie „Marszobieg na orientację”
• IV miejsce w IV Olimpiadzie sprawności fizycznej dla klas policyjnych o puchar Komendanta Szkoły Policyjnej w Katowicach
• II miejsce w Powiatowej Lidze Siatkówki Juniorów
• III miejsce w Powiatowej Licealiadzie młodzieży w Piłce Siatkowej Juniorek
• II miejsce w półfinale Licealiady w Piłce Ręcznej Juniorów
• IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Klas Mundurowych
• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie.
• II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Cichociemni wracali do Ojczyzny pod osłoną nocy”.

Nauczyciele zostali uhonorowani nagrodą Starosty Powiatu Tarnogórskiego oraz otrzymali wyróżnienia za szczególne zaangażowanie w życie szkoły.

Dodatkowe uprawnienia, które można zdobyć w szkole
• Certyfikat ukończenia innowacyjnych zajęć wojskowych
• Certyfikat ukończenia innowacyjnych zajęć policyjnych
• Certyfikat ukończenia innowacyjnych zajęć pożarniczych

Szkoła występuje z wnioskami o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Starosty Powiatu Tarnogórskiego, ponadto przyznaje wyróżnienia, listy pochwalne i dyplomy. Dla najlepszych uczniów klas technikum kształcących się w zawodach kolejowych przewidziane są stypendia naukowe.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

Rekrutacja odbywa się elektronicznie według wytycznych Śląskiego Kuratora Oświaty

Termin składania dokumentów - wg regulaminu rekrutacji ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Wybory samorzadowe
budzet partycypacyjny
pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen