Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących

Obraz główny

Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. M. Skłodowskiej-Curie
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 26
tel.: 32 285 52 34 lub 285 50 53
fax.: 32 285 86 25
http://www.chemiktg.pl
e-mail: zschmio@o2.pl

Film promocyjny szkoły

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:
III Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 1
Szkoła Policealna nr 1
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1

Rys historyczny

1910 - rozpoczęto budowę pruskiego Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego
1922 - utworzono polskie Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie, pierwsze na Górnym Śląsku
1924 - 1937 - utworzono polskie Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie, pierwsze na Górnym Śląsku
szkole nadano imię Karola Miarki; Seminarium Nauczycielskie zastąpiono Liceum Pedagogicznym
1939 -1945 - gmach Szkoły posłużył za lokum dla Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego z Falkenau. Pod koniec wojny szkoła została zamieniona na szpital wojskowy
1945 - wznowiono działalność Liceum Pedagogicznego, które istniało do 1970 r.
1967 - utworzono Technikum Chemiczne o specjalności: analiza chemiczna
1971 - utworzono Medyczne Studium Zawodowe
1973 - powołano Liceum Medyczne, które działało do 1996 r.
1976 - wszystkie istniejące w gmachu szkoły połączono w Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych
1979 - Zespołowi Szkół nadano imię Marii Skłodowskiej-Curie
1991 - utworzono III Liceum Ogólnokształcące
1994-1999 - działała filia III LO dla młodzieży niepełnosprawnej w Reptach Śląskich
nadano szkole nazwę Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących;
2004- Medyczne Studium Zawodowe przyjęło nazwę Szkoła Policealna nr 1 i Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1

Baza dydaktyczna

• klasopracownie: 3 języka polskiego, 3 języków obcych, 2 historii, 2 matematyki, 2 biologii,
3 sale wykładowe chemiczne, 1 geografii, 1 fizyki – sala ćwiczeń, pracownia multimedialna.
• 5 laboratoriów chemicznych, 5 pracowni przedmiotów zawodowych, 2 pracownie komputerowe
z dostępem do Internetu
• sala gimnastyczna i siłownia, sala do ćwiczeń gimnastycznych - aerobik
• biblioteka ze szkolnym centrum multimedialnym i dostępem do Internetu
• aula szkolna
• sklepik

Współpraca z innymi instytucjami

• Centrum Edukacji Obywatelskiej
• Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
• Politechnika Śląska
• Uniwersytet Śląski
• Uniwersytet Opolski
• Remondis Sp. z o.o.
• Fundacja Veolia Woda
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
• Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
• Powiat Erlangen-Höchstadt
• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej
• Powiatowy Urząd Pracy
• Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
• TOTU (Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień)
• Komenda Policji
• Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach
• Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
• LOK
• LOP
• PCK
• Radio Piekary

Koła, kluby i inne organizacje, które działają na terenie Szkoły

• SKS
• Kółko strzeleckie
• LOP
• Klub Europejski
• Kółka przedmiotowe
• Szkolne Koło Teatralne
• Spółdzielnia uczniowska CYRKON

Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez Szkołę

• Zajęcia sportowe
• Zajęcia artystyczne
• Przygotowanie do matury
• Strzelectwo sportowe
• Redagowanie gazetki szkolnej ALCHEMIK
• Konwersatoria z języków obcych
• Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Udział w programach:

• Leonardo da Vinci
• Socrates Comenius
• Mam zawód mam pracę w regionie
• Zdrowe żywienie, zdrowe pokolenie
• Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej

Ilość uczniów w roku szkolnym 2017/2018– 322
Ilość zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 – 47

Szkoła zatrudnia
• pedagoga
• higienistkę

Osiągnięcia szkoły

Tytuł „Złotej Szkoły 2018” w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” najlepszych liceów ogólnokształcących i najlepszych techników w Polsce – 20. miejsce dla Technikum nr 1, 2. miejsce
w województwie śląskim, 1. miejsce w powiecie tarnogórskim.
Tytuł „Złotej Szkoły 2017” w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” najlepszych liceów ogólnokształcących i najlepszych techników w Polsce –18. miejsce dla Technikum nr 1, 2. miejsce
w województwie śląskim, 1. miejsce w powiecie tarnogórskim.
Tytuł „Złotej Szkoły 2016” w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” najlepszych liceów ogólnokształcących i najlepszych techników w Polsce – 48. miejsce dla Technikum nr 1, 5. miejsce
w województwie śląskim, 1. miejsce w powiecie tarnogórskim.
Tytuł „Złotej Szkoły 2015” w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” najlepszych liceów ogólnokształcących i najlepszych techników w Polsce – 32. miejsce dla Technikum nr 1, 5. miejsce
w województwie śląskim, 1. miejsce w maturalnym rankingu techników w województwie śląskim.
Tytuł „Złotej Szkoły 2014” w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej” najlepszych liceów ogólnokształcących i najlepszych techników w Polsce – 88. miejsce dla Technikum nr 1, 10. miejsce
w województwie śląskim. W roku szkolnym 2011/2012 szkoła zdobyła wyróżnienie w konkursie „Lider Edukacji Zawodowej” ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
II miejsce w III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WZROSTU KRYSZTAŁÓW dla MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – nagrodą był wyjazd do CERN w GENEWIE.
I miejsce w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WZROSTU KRYSZTAŁÓW dla MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – nagrodą był wyjazd do CERN w GENEWIE.
I miejsce w I OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE WZROSTU KRYSZTAŁÓW dla MŁODZIEŻY SZKOLNEJ – nagrodą był wyjazd do CERN w GENEWIE.

Szkoła osiąga sukcesy sportowe:
• II miejsce w Lidze Siatkówki dziewcząt
• II miejsce w 53. Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” – etap Delegatury Kuratorium Oświaty – Bieruń - kategoria chłopcy
• II miejsce indywidualnie w zawodach strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” - etap Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach
• IV miejsce w 53. Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” Bieruń kategoria dziewcząt
• III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w kategorii dziewcząt
• IV miejsce Powiatowa Licealiada Młodzieży w Siatkówce Plażowej Juniorek
• II miejsce Powiatowej Uczniowskiej Ligi Siatkówki Juniorek
• II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce Juniorek
• IV miejsce dziewcząt w Szkolnej Lidze Lekkoatletyczna
• III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Tenisie stołowym chłopców
• IV miejsce w Przeglądzie Artystycznej Twórczości Tanecznej

Uczniowie biorą udział w konkursach językowych, matematycznych i chemicznych:
• II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym zorganizowany przez Uniwersytet Śląski
w Katowicach, 2017
• I miejsce w Regionalnym Konkursie „Między nami Chemikami” Bielsko-Biała, 2017
• I miejsce dla Szkolnego Koła Teatralnego na VIII Festiwalu Gwary Śląskiej w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi pod patronatem Wójta Gminy Wielowieś Gintera Skowronka oraz honorowym patronatem pani wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Poździej w kategorii wiekowej dorośli, przedstawiając scenkę pt. Śląski koncert życzeń.
• I miejsce dla drużyny dziewcząt na 52 wojewódzkich zawodach strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” organizowanych pod patronem Ministra Obrony Narodowej, Kuratorium Oświaty w Katowicach i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
• Finalista w Regionalnym Konkursie „Między nami Chemikami” Żywiec, 2018
• Finalista XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego zorganizowanego przez Politechnikę Śląską, 2018,
• Finalista w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym zorganizowany przez Uniwersytet Śląski
w Katowicach, 2018
• Finalista Ogólnopolskiego Konkursu AGH w Krakowie „Platynowy Indeks” 2018,
• VII miejsce w konkursie „I Ty możesz zostać ratownikiem” w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, 2018

Uczniowie, co roku otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów, Stypendium Rady Rodziców. Dla najlepszych uczniów Technikum nr 1 przyznajemy Stypendium naukowo-prozawodowe, które w roku 2013 i 2014 ufundowała firma Dalkia Tarnowskie Góry sp. z o.o. Od 2015 roku sponsorem stypendium jest firma VEOLIA Południe Sp. z o.o.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

• podanie
• świadectwo ukończenia gimnazjum
• wyniki egzaminu gimnazjalnego
• 2 zdjęcia
• karta zdrowia i karta szczepień
• zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy Technikum i Szkół Policealnych)

Termin składania dokumentów - wg regulaminu naboru ogłoszonego przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Wybory samorzadowe
budzet partycypacyjny
pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen