Budżet uchwalony

Obraz główny

Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok uchwalili radni 19 grudnia na ostatniej w 2017 roku Sesji. 16 radnych opowiedziało się za przedstawionym kształtem budżetu, dwóch zagłosowało przeciw i dwóch wstrzymało się od głosu. Projekt budżetu uzyskał uprzednio pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. - Pomimo roku wyborczego to bardzo optymalny budżet - mówił na sesji wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gustaw Jochlik. Dochody budżetu na rok 2018 zamykają się w kwocie 154 578 270 zł. Planowane wydatki budżetu to 155 921 222 zł. Z tego największy udział mają wydatki na oświatę – 77 799 143 zł. - Deficyt nie jest wygórowany – mówiła starosta Krystyna Kosmala – Boimy się jednak, że wzrośnie wskutek niekorzystnych dla Powiatu wyroków sądowych.

W 2018 roku Powiat planuje realizację szeregu inwestycji na łączną kwotę 17 860 805 zł. - Cieszy mnie, że po latach stagnacji wracamy do budżetu rozwoju – mówił na sesji radny Józef Korpak. Wśród planowanych na rok kolejny inwestycji znalazły się m.in.: budowa chodnika w ciągu ul. Lasowickiej i ul. 3 go-Maja w Świerklańcu (300 000 zł), wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Powstańców Śl. w Tarnowskich Górach (325 000 zł), przebudowa ulicy Nałkowskiej w Radzionkowie (1 200 000 zł), przebudowa mostu w ciągu drogi 2352S w miejscowości Kalety ulica Drozdka (650 000 zł), modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach (600 000 zł) oraz budowa kotłowni sieci centralnego ogrzewania i zimnej wody w DPS Miedary (540 000 zł).

W planie inwestycji przewidziano także wydatki ujęte w wieloletniej prognozie finansowej takie jak m.in.: adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (972 272 zł), termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach (852 750 zł), termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach (2 795 284 zł), termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach (1 753 952 zł), remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (3 939 131 zł) i termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach ul. Strzelców Bytomskich 7 (1 745 854 zł).

W planie finansowym na przyszły rok, uwzględniono również, środki w wysokości 280 383 zł stanowiące obowiązkową wpłatę do budżetu państwa o charakterze wyrównawczym, czyli tzw. janosikowe.

Budżet uchwalony
Budżet uchwalony
Budżet uchwalony
Budżet uchwalony

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen