Ogłoszenie o naborze

Obraz główny

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tarnowskich Górach  informuje, że zatrudni na umowę zlecenia/umowę o świadczenie usług lekarza – przewodniczącego składu orzekającego o specjalizacji:
ORTOPEDA

Wymagania:

–wykształcenie wyższe medyczne,
–prawo wykonywania zawodu lekarza,
–co najmniej I stopień specjalizacji,
Wymogi kwalifikacyjne jakie powinien spełniać lekarz określa §21 rozporządzenia Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności  i  stopniu niepełnosprawności  (Dz. U. z 2015r.poz. 1110 tekst jednolity ze zm.).

Zadania lekarza w Zespole:
- dokonanie wstępnej weryfikacji złożonej dokumentacji o której mowa jest w §6 ust.2 i 3 oraz § 33 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2015 r, poz. 1110 z późn. zm.) , w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznaną chorobę zasadniczą, a także określenie specjalności lekarza Przewodniczącego Składu Orzekającego odpowiedniej do rozpoznanych schorzeń osoby zainteresowanej lub dziecka,
- przewodniczenie posiedzeniom Składu Orzekającego Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
- sporządzanie oceny stanu zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej
na podstawie badania, lub bez badania, jeżeli uzna przedstawiona dokumentację medyczna
za wystarczająca,
- wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
z uwzględnieniem wskazań do ulg i uprawnień oraz uzasadnieniem zawierającym wskazanie faktów, które uznano za istotne w sprawie i udowodnione,
- ogłaszanie na posiedzeniu treści orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
- rozpatrywanie odwołań w ramach samokontroli.

Szczegółowych informacji udziela Przewodnicząca  Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności Beata Dymarczyk-Grochowina
tel. 32 381 87 64.

Wybory samorzadowe
budzet partycypacyjny
pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen