Pożary w gospodarstwie domowym

WSKAZÓWKI DLA LUDNOŚCI

PAMIĘTAJ !

Ogień rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma czasu na zabieranie kosztownych rzeczy czy telefonowanie. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5-ciu minut cały dom może stanąć w płomieniach.

Wysoka temperatura i dym są jednakowo niebezpieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem może spowodować poparzenia płuc. Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych oraz ospałość.

PRZED POŻAREM

 1. Zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze dymu, które dwukrotnie zwiększą szansę przeżycia.
 2. Nie zabijaj okien gwoździami, sprawdź czy nie są zablokowane zaschniętą farbą, nie montuj stałych krat w oknach.
 3. Utrzymuj w czystości i porządku pomieszczenia magazynowe (piwnice, garaże, strychy itp.). Nie dopuszczaj do nagromadzenia starych gazet, czasopism, niepotrzebnych ubrań, mebli itp.
 4. Utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalacje elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka.
 5. Nie przeciążaj sieci elektrycznej, jeżeli posiadasz korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć.
 6. Nie gromadź i nie używaj wewnątrz w budynku benzyn, paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 7. Nie używaj otwartego ognia (zapałek, świec, papierosów) w pobliżu łatwopalnych materiałów.
 8. Często kontroluj źródła ogrzewania (kominki, piece, grzejniki, grzałki ). Grzejnik nie może być umieszczony bliżej niż 15 cm od materiałów palnych.
 9. Sprawdź wentylację wewnętrzną i zewnętrzną.
 10. Pokryj warstwą piasku ok. 5-8 cm podłogi strychu, jeśli są wykonane z materiałów palnych.
 11. Popiół gromadź w oddalonym od budynku metalowym pojemniku.
 12. Upewnij się czy izolacja domu nie dotyka do przewodów elektrycznych.
 13. Poznaj położenie zaworów instalacji gazowej, wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników i jak je wyłączyć w razie zagrożenia. Do gazu wzywaj pracowników gazowni.
 14. Udostępnij pomieszczenia inspekcji p/pożarowej i natychmiast usuń wszystkie niewłaściwości wykazane w trakcie kontroli.
 15. Jeżeli mieszkasz poza obszarem zwartej zabudowy, w gospodarstwie pod lasem, bądź przygotowany i:
  • zwróć się do urzędu gminy lub PSP o ocenę niebezpieczeństwa dla Twojego domu,
  • używaj ognioodpornych materiałów do budownictwa a technologii budowy łatwej do odbudowy,
  • stwórz strefę bezpieczeństwa oddzielającą Twój dom od palnej roślinności,
  • utrzymaj teren wokół Twojego domu wolny od suchej roślinności,
  • przechowuj palne materiały w specjalnych pojemnikach,
  • bądź gotowy do ewakuacji.

PAMIĘTAJ !

W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, wszyscy mamy obowiązek podjęcia działań w celu jego likwidacji.

W pierwszej kolejności należy:

 • niezwłocznie zaalarmować, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
 • wezwać straż pożarną – nr alarmowy 998 lub 32/381-25-00,
 • po wykonaniu powyższych czynności powinno się w zakresie własnych możliwości i przy użyciu dostępnego sprzętu, niezwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru i udzielenia pomocy osobom zagrożonym.

W CZASIE POŻARU

 1. Używaj wody lub gaśnicy do gaszenia małych ognisk pożaru. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować. Wyprowadź domowników i wezwij straż pożarną.
 2. Nigdy nie używaj wody do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych.
 3. Palący się tłuszcz lub ogień powstały w kuchni ugaś sodą do pieczenia lub solą, lub przykryj pokrywką jeżeli - ogień powstał w garnku.
 4. Jeżeli zapaliło się Twoje ubranie, zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj się dotąd aż zdusisz ogień. Ucieczka powoduje zwiększenie płomienia.
 5. Jeżeli obudzisz się w trakcie pożaru, zbadaj dół drzwi zanim je otworzysz. Jeśli drzwi są zimne, wychodź natychmiast czołgając się. Dym i gorące powietrze unoszą się do góry. Jeżeli drzwi są gorące, uciekaj- jeśli możesz przez okno, jeśli nie to trzymaj w oknie białe prześcieradło, wzywając w ten sposób na pomoc strażaków.
 6. Pomóż zwierzętom – w tym celu:
  • wyprowadź konie i krowy z narzuconymi na łby kocami,
  • owce i barany wyprowadź zaczynając od przewodnika stada. Jeżeli nie możesz go odróżnić, wyprowadź pierwszą z brzegu owcę poza budynek zmuszając ją do beczenia, wówczas stado opuści pomieszczenie,
  • ptactwo wynieś w workach w bezpieczne miejsce,
  • trzodę chlewną wypchnij siłą na zewnątrz,
  • udziel pomocy zwierzętom poparzonym sam lub poprzez miejscowego weterynarza.

PO POŻARZE

 1. Nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku zanim służby pożarowe i komunalne nie sprawdzą czy jest bezpieczny pod względem budowlanym, energetycznym itp.
 2. Skontaktuj się z urzędem gminy jeśli potrzebujesz mieszkania, żywności, przedmiotów osobistych.
 3. Wezwij agenta ubezpieczeniowego przed wyrzuceniem zniszczonych przedmiotów. Jeśli jesteś dzierżawcą lub lokatorem wezwij właściciela.
 4. Wyrzuć żywność, napoje, lekarstwa które narażone były na wysoką temperaturę i dym. Nie próbuj ponownie zamrażać rozmrożoną żywność.
 5. Jeżeli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest niebezpieczny - zabierz dokumenty, rzeczy osobiste, polisę, poinformuj sąsiadów, przyjaciół lub krewnych, urząd, szkołę, urząd pocztowy o miejscu Twojego tymczasowego zakwaterowania.

pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen