Pożary lasów

Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstania pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

 1. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
 2. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów zabronione jest:
  • używanie ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem,
  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
  • pozostawianie roznieconego ognia,
  • korzystanie z otwartego płomienia,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, a także porzucanie nie ugaszonych zapałek lub niedopałków papierosów,
  • dopuszczanie się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru.
 3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 4 m.
 4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
 5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
  • 0 - brak zagrożenia,
  • I - zagrożenie małe,
  • II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,
  • III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych, zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.
 6. Zwróć uwagę na tablice informujące o zakazie i dostosuj się do niego, gdyż chodzi tu również o Twoje bezpieczeństwo

P A M I Ę T A J !

Wzniecić pożar lasu można bardzo łatwo o wiele trudniej go ugasić. W płomieniach giną zwierzęta i ludzie. Tylko Ty możesz temu zapobiec.

Co zrobić gdy jesteś świadkiem pożaru

Oceń sytuację:

 1. Jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważysz tlącą się pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni (kilka m²), a także zboże lub ściernisko podejmij próbę jego ugaszenia. W tym celu wykorzystaj np.: gałęzie, koc, części ubioru, wodę (jeżeli jest dostępna), lub spróbuj przy pomocy łopaty odkryć wierzchnią warstwę ziemi by uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia. Następnie zawiadom o zaistniałej sytuacji straż pożarną lub służby leśne.
 2. Jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych ci środków:
  • sprawdź czy jesteś w bezpiecznym miejscu, jeśli nie uciekaj, sprawdź, co się pali, ustal dokładny „adres” pożaru,
  • niezwłocznie zawiadom osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, zaalarmuj STRAŻ POŻARNĄ TEL. 998, POLICJĘ TEL. 997, TEL. ALARMOWY 112 lub inne osoby funkcyjne (może to być wójt, sołtys, leśniczy lub strażnik leśny),
  • podaj zebrane wcześniej informacje – cechy charakterystyczne pożaru (co się pali, gdzie, czy jest zagrożenie dla miejscowości),
  • podaj swoje dane personalne: imię i nazwisko oraz numer telefonu, z którego dzwonisz.

PAMIĘTAJ!

 1. W przypadku rozprzestrzeniania się pożaru ewakuuj się w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru.
 2. Jeśli znajdziesz się w strefie zadymienia pochyl się nisko (przy ziemi jest mniej dymu) oraz osłoń usta i nos chustką lub częściami odzieży.
Wybory samorzadowe
budzet partycypacyjny
pasusz
kolejka


BIP
 

Gminy powiatu

tarnowskie gory ożarowice kalety miasteczko śląskie swierklaniec radzionkow tworóg zbrosławice krupski młyn

Powiaty partnerskie

powiat tucholski powiat erlangen